Ποιοί Είμαστε
Είμαστε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην Κύπρο, μέλος του ομίλου Qualco.
Περισσότερα
Διαχείριση Απαιτήσεων
Σχεδιάζουμε βιώσιμες λύσεις στον τομέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων.
Περισσότερα
Ακίνητα Υπό Διαχείριση
Διαχειριζόμαστε Ακίνητα της AstroBank
Περισσότερα
Previous
Next

Υπηρεσίες

Παρέχουμε πλήρες εύρος υπηρεσιών προς τράπεζες, διεθνείς επενδυτές και άλλες εταιρίες του χρηματοοικονομικού τομέα, για όλες τις κατηγορίες χορηγήσεων.

Μέλος του ομίλου Qualco

Είμαστε μέλη του ομίλου Qualco, ηγέτη στην παροχή προηγμένων λύσεων στη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Αποτελεσματικότητα

Αποτελεσματικότητα

Φόρμα Επικοινωνίας

Λευκωσία

Διεύθυνση: Αντρέα Χάλιου 1, ‘Εγκωμη, 2408 Λευκωσία

Tηλ.:  +357 22 883300
Φαξ.:  +357 22 883355
E-mail:  info@qquant.cy